ارّه آجر بر

اره آجر بر سه کاره برای برش آجر و ساب آجر و کشو آجر برای مصارف آجر بهمنی و قزاقی و خشتی و سه سانتی می باشد

قابلیت برش عمودی و افقی

میز متحرک

قابل حمل و جابه جایی

قابلیت برش آجرهای نسوز مورد استفاده در کوره های صنعتی فولاد ،سیمان،آهک

پدال نگهدارنده هنگام برش